محدوده فعالیت نرم افزارهای سرگرمی و بازی‌های رایانه‌ای