راهنمای درخواست پروانه کسب

مراحل و فرآیند دریافت پروانه کسب و ثبت نام در سامانه www.ecTabriz.com

صفحه ثبت نام در سامانه

1. ثبت نام در سایت و دریافت اطلاعات ورود به سامانه از طریق پیامک
2. ورود اولیه به سامانه و تکمیل اطلاعات فردی و صنفی متقاضی
3. آپلود مدارک به سامانه ( عکس 4*3 اصل کارت ملی ، شناسنامه ، پایان خدمت ، مدرک تحصیلی ، اجاره نامه ، تأییدیه کد پستی اخذ شده از اداره پست برای محل کسب ) توسط متقاضی
4. تأیید اطلاعات فردی ، صنفی و مدارک آپلود شده توسط اتحادیه
5. ارائه اصل تمامی مدارک و کپی مدارک آپلود شده (عکس 4*3تعداد8 عددکپی کارت ملی دوسری شناسنامه ازتمامی صفحات دوسری کارت پایان خدمت دوسری کپی اجاره نامه در سایز A4کپی مدرک تحصیلی کپی تاییده کدپستی )به اتحادیه و امضاء تعهدنامه ها توسط متقاضی
6. تأیید اصل مدارک و کپی برابر اصل توسط اتحادیه
7. بازرسی واحد صنفی و تعیین درجه توسط اتحادیه
8. واریز مبالغ و آپلود فیش ها یا ارائه به اتحادیه توسط متقاضی
9. تأیید مدارک مالی و فیش های واریزی توسط اتحادیه
10.چاپ و تحویل استعلام تست مرفین و انگشت نگاری توسط اتحادیه
11. جواب استعلام تست مرفین و انگشت نگاری
12. ارسال پرونده به پلیس 10+ و اماکن
13. جواب اماکن
14. ثبت نام در سایت دارایی (www.tax.gov.ir)و اخذ کد رهگیری تا وضعیت 45
15. تحویل کد رهگیری و پرینت وضعیت 45 از سایت دارایی به اتحادیه توسط متقاضی
16. ثبت نام در سایت ایرانیان اصناف و ارائه کد هفت رقمی در سامانه توسط متقاضی
17. معرفی به آزمون اصناف توسط اتحادیه
18. جواب آزمون اصناف توسط متقاضی
19. امضاء هیئت مدیره
20. چاپ و تحویل پروانه
توضیح : مراحل 10 – 14 – 17 بصورت همزمان هم می توانند انجام شوند.
تکمیل اطلاعات فردی و صنفی در فرم مربوطه در سامانه و آپلود مدارک
( عکس ، کارت ملی ، شناسنامه ، پایان خدمت ، مدرک تحصیلی ، اجاره نامه ، تأییدیه کد پستی و … )
برای آغاز فرآیند و طی مراحل دریافت پروانه کسب ، الـزامی می باشد.

مدارک لازم جهت تمدید یا تغییر مکان :
1 – اصل سند مالکیت یا اجاره نامه همراه با کپی
2 – تایید کدپستی برای محل کسب از اداره پست مرکز
3 – دارایی (وضعیت 45 همراه با کد رهگیری یا برگه قطعی سال قبل همراه با فیش واریزی )
4 – تغییر در سایت ایرانیان اصناف
5 – حق عضویت (در صورت تغییر مکان واریز مبلغ 70000ریال)
6 – چهار عدد عکس 4*3