همکاران و اعضای محترم اتحادیه فنآوران :

جهت رفاه اعضاء و سهولت پرداخت حق عضویت در صورت پرداخت حق عضویت تا 22 بهمن ماه سال 96 از 10 درصد تخفیف برخوردار خواهید شد لطفا ما را یاری فرمایید

قابل توجه اعضای محترم اتحادیه فنآوران :

به اطلاع می رساند ، در راستای اجرای آئین نامه اجرایی تبصره 2 ماده 169 قانون مالیات های مستقیم ، تمامی اعضای مشمول نصب صندوق فروشگاهی مکلف و موظف گردیده اند نسبت به ثبت درخواست تخصیص شماره شناسه در درگاه عملیات الکترونیکی سازمان امور مالیاتی به آدرس : https://tax.gov.ir حداکثر تا تاریخ 96/10/30 اقدام نمایند. فلذا جهت اجتناب از جرائم سنگین مالیاتی سریعا اقدام شود.

قابل توجه اعضای محترم اتحادیه فنآوران :

لطفا برای ثبت نام بیمه تکمیلی به اتحادیه فن آوران مراجعه فرمایید.
مدارک لازم : کپی شناسنامه ، کارت ملی ، آدرس و شماره تلفن

قابل توجه اعضای محترم اتحادیه فنآوران :
به اطلاع می رساند ، در راستای اجرای آئین نامه اجرایی تبصره 2 ماده 169 قانون مالیات های مستقیم ، تمامی اعضای مشمول نصب صندوق فروشگاهی مکلف و موظف گردیده اند نسبت به ثبت درخواست تخصیص شماره شناسه در درگاه عملیات الکترونیکی سازمان امور مالیاتی حداکثر تا تاریخ 96/10/30 اقدام نمایند. فلذا جهت اجتناب از جرائم سنگین مالیاتی سریعا اقدام شود.

با عضویت در باشگاه مشتریان آی تی از خرید های خود مطمئن خواهید بود