نرخنامه خدمات کامپیوتری ۱۴۰۰ 0/03/13 - 09:26:04
قابل توجه اعضاء محترم صنف فناوران رایانه شهرستان تبریز ، لطفا برای دریافت نرخنامه خدمات کامپیوتری ۱۴۰۰ به اتحادیه مراجعه فرمایید.

.

با عضویت در باشگاه مشتریان آی تی از خرید های خود مطمئن خواهید بود