آگهی پذیرش کاندیدای هیأت مدیره و بازرس اتحادیه 99/11/12 - 17:23:06
از کلیه اعضای دارای پروانه کسب معتبر ( ده ساله - پنج ساله )

با عضویت در باشگاه مشتریان آی تی از خرید های خود مطمئن خواهید بود