تعرفه ثبت کارت خوان پزشکان 98/07/11 - 11:21:09
بدینوسیله تعرفه ثبت کارت خوان پزشکان به شرح ذیل اعلام می گردد ۳۰۰۰۰۰ ریال ثبت در سامانه امور مالیاتی دارایی ۳۰۰۰۰۰ ریال ثبت نام و دریافت ها قطعی مالیاتی مجموع هزینه دریافتی ۶۰۰۰۰۰ ریال خواهد بود.

.

با عضویت در باشگاه مشتریان آی تی از خرید های خود مطمئن خواهید بود