فراخوان تور نمایشگاه الکترونیک و بزرگترین نمایشگاه موبایل هنگ کنگ 98/05/02 - 02:02:23
اعزام هیات تجاری به نمایشگاه الکترونیک و بزرگترین نمایشگاه موبایل دنیا - هنگ کنگ
زمان : 19 الی 28 مهرماه 98با عضویت در باشگاه مشتریان آی تی از خرید های خود مطمئن خواهید بود