نرخ نامه انجام عملیات ثبت نام کد اقتصادی و ... 98/03/02 - 13:42:43
وفق بخشنامه شماره 133903/60 مورخ 96/06/08 وزارت صنعت ، معدن و تجارت نرخ نامه جهت انجام عملیات ثبت نام کد اقتصادی و ثبت الکترونیکی اظهارنامه مالیاتی سال 98 به شرح ذیل اعلام می گردد :

با عضویت در باشگاه مشتریان آی تی از خرید های خود مطمئن خواهید بود