تغییر تعرفه فعالیت در سال ۹۸ 98/02/10 - 16:08:38
بسمه تعالی همکاران گرانقدر با عنایت به نیاز تغییر تعرفه فعالیت در سال ۹۸ احتراما درخواست می گردد همکاران محترم در رسته های مختلف پیشنهادات خود در خصوص هر گونه تغییر تعرفه در رسته خود را تا تاریخ ۹۸/۰۲/۳۱ الزاما بصورت مکتوب با ذکر نام رسته به اتحادیه ارائه فرمايند

.

با عضویت در باشگاه مشتریان آی تی از خرید های خود مطمئن خواهید بود