مشکل سامانه انبارها 98/01/24 - 14:00:00
احتراما در خصوص مشکل سامانه انبارها با توجه به هماهنگی های بعمل آمده با اداره کل صنعت معدن تجارت در خواست می گردد تا اطلاع ثانوی در این خصوص منتظر اقدامات اتحادیه باشید.

.

با عضویت در باشگاه مشتریان آی تی از خرید های خود مطمئن خواهید بود