دوره های كوتاه مدت تخصصی با تخفیف ٢٥ درصد 97/03/26 - 17:31:29
دوره های كوتاه مدت تخصصی با تخفیف ٢٥ درصدی جهت استفاده اعضاء اتحادیه توسط مركز آموزش بازرگانی نمایندگی استان آذربایجان شرقی زیر نظر سازمان صنعت معدن و تجارت برگزار می گردد. مهلت ثبت نام تا آخر خرداد سال جاری بوده و ارائه معرفی نامه اتحادیه جهت برخورداری از تخفیف ضروری می باشد. لطفا برای هماهنگی با شماره تلفن ٣٥٥٦٥٥٧٣ تماس حاصل فرمایید.


با عضویت در باشگاه مشتریان آی تی از خرید های خود مطمئن خواهید بود