مسئولین سازمان صنعت و تجارت و تشکلهای صنفی استان از اتحادیه کامپیوتر تبریز و مجتمع سهند بازدید کردند. معاونت نظارت و بازرسي سازمان صنعت، معدن و تجارت آقای عطاپور، رياست اداره مبارزه و كشف كالاي قاچاق آقای حيدرزاده، قائم مقام سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان آذربايجانشرقي آقای راستی، رییس و نائب رئیس اتاق اصناف […]

ادامه مطلب