این کمیسیون برای بررسی و ارایه راهکارهای لازم جهت تنظیم ساعت کار و ایام تعطیل واحدهای صنفی ، بررسی مشکلات و نحوه اعمال سیاست های تشویقی برای صنوف تولیدی،ارتقا بهره وری در تولید و صادرات کالا و عرضه خدمات، برگزاری نمایشگاههای صنفی، حراج ها، فروش فوق العاده، شناسایی نیازهای بنگاههای کوچک و متوسط،ئ افزایش سطح رقابت و تنظیم بازار، شفافیت عرضه و توزیع کالا، تشکیل می شود.