مدارك لازم جهت اخذ پروانه كسب به نام شركت :

۱-   فقط مدير عامل مجاز به اخذ پروانه كسب مي باشد .

۲-   كپي و اصل سندمالكيت يااجاره نامه رسمي ويا قولنامه بنگاهي با درج پلاك محل كسب به نام شركت ويا مديرعامل درصورت نداشتن مهراتحاديه مشاورين املاك به تائيد دفترخانه شماره۴۶واقع در خيـــابـــان امام خميني، پاساژ سامان، طبقه دوم رسيده باشد.

۳-   اصل شناسنامه عكسدار

۴-   اصل پايان خدمت و يا معافيت دائم  (براي متولدين ۱۳۳۷ ببالا)  

۵-   اصل كارت ملي يا كد ملي

۶-   گزینه ۳٫۴٫۵ کپی در یک صفحه (۲سری) پایان خدمت پشت وروو شناسنامه از تمام صفحات باشد

۷-   عكس ۴*۳  ۱۲ قطعه

۸-   اصل آخرین مدرک تحصیلی و کپی

۹-   كد پستي ۱۰ رقمي محل كسب (آخرين فيش تلفن محل كسب) و كپي

۱۰-       اساسنامه، آخرين تغييرات درج شده در روزنامه رسمي و کپی از هردو مورد

۱۱-       واريز مبلغ ۱۵۰۰۰ ريال و ۵۰۰۰ریال به شماره حساب جام بانک ملت ۸۷/۱۷۴۴۴۲۹۵ بنام اتحاديه  كامپيوترتبریز(شامل هزينه پوشه اماکن و ملت کارت)

۱۲-       واریزمبلغ ۳۰۰۰۰ریال هزینه بابت بازرسی به شماره حساب جام بانک ملت ۸۷/۱۷۴۴۴۲۹۵ بنام اتحاديه كامپيوترتبریز (هزینه بازرسی برای تمدید و تغییرمکان ۲۰۰۰۰ریال میباشد)

۱۳-       مطابقت آدرس مرکز اصلی شرکت در اساسنامه با آدرس درج شده در اجاره نامه یا سند مالکیت و یا ارائه آخرین تغییرات (اصل و کپی)

۱۴-       همچنين براي ثبت نام کدرهگیری مي توانيد به سايت www.iranianasnaf.ir  مراجعه فرمائيد.

توجه :  – از تاريخ ثبت نام حداكثر يكماه جهت ارائه جواب استعلامها فرصت داريد تا پروانه كسب به نام شما صادر گردد درغير اينصورت فعاليت شما دراين واحد صنفي غير مجاز تلقي خواهد شد .

اگر از تاريخ درخواست پروانه كسب حداكثر تا ۳ ماه نتوانيد پروانه كسب اخذ نمائيد بعد از سپري شدن مدت مذكور متقاضي جديد تلقي خواهيد شد

 

 

آدرس: تبريز ، سه راه طالقاني كوچه چايچي ساختمان پزشكان طبقه ۳

www.ectabriz.com                            Email: info@ectabriz.com

                                                                                           تلفن ۵۵۶۵۵۷۳ و فكس:۵۵۶۵۵۸۳