مدارك لازم جهت انگشت نگاري

  1. اصل شناسنامه
  2. كپي شناسنامه از صفحه اول و آخر ( توضيحات )
  3. برگ انگشت نگاري مهر شده توسط اتحاديه
  4. فيش واريزي مبلغ ۵۰۰۰۰ ريال (‌بانك ملي شعبه ششگلان – روبروي مجمع امور صنفي شماره حساب ۲۱۷۱۱۵۰۴۱۰۰۰۷ خزانه دولت )
  5. افرادی که محل صدور شناسنامه آنها استانهای دیگر می باشد (بغیر از آذربایجانشرقی) ۴ قطعه عکس و اصل و کپی کارت ملی را نیز همراه داشته باشند .
  6. افرادیکه سابقه کیفری دارند حتماً اعلام نمایند . جواب انگشت نگاری به اداره اماکن ارسال خواهد شد ، لطفاً پس از ده روز از طریق اتحادیه پیگیری نمائید .

۷٫اصل شناسنامه عکسدار

۸٫اصل و کپی پشت ورو کارت ملی

  1. مکان دفتر انگشت نگاری واقع در نصف راه،اداره آگاهی و ساعات کاریبه شرح زیر می باشد:

همه روزه

۸-۱۲

 

 

 

* مدارك لازم جهت تست مرفين *

  1. برگ تست مرفين مهر شده توسط اتحاديه
  2. فيش واريزي مبلغ ۴۰۰۰۰ ريال (‌جاری طلائی بانک سپه–شماره حساب ۵۱۵۱۱۵۰۴۳۰۰۰۱)
  3. يك قطعه عكس ۴×۳

تست مرفین

مکان

زمان

نصف راه – کلینیک کوثر

تلفن:

۱۸-۲۱۸۳۷۱۷

شنبه تا چهارشنبه         ۸ الی ۳۰ : ۱۱         

پنجشنبه                    ۸ الی ۳۰ : ۱۰