پیرو گزارشهای بسیار زیاد واصله از طرف مودیان محترم مالیاتی, برخی از کافی نت های سطح شهرفقط اظهارنامه تکمیل نموده و از ثبت نام و رفع ایراد کد اقتصادی خودداری و مودیان را به فناوری اطلاعات اداره کل ارجاع میدهند. نظر براینکه در ادارات کل امور مالیاتی صرفا راهنمایی مودیان انجام میگیرد و هیچگونه ثبت نام کد اقتصادی و رفع اشکال انجام نمیگیرد بنابراین کلیه کافی نت ها لازم است کلیه امورات مربوط به کد اقتصادی و تکمیل اظهار نامه را انجام داده و از ارجاع مودیان به اداره کل اکیدا خودداری فرمایند.

ارسال ديدگاه

لطفا نام خود را وارد كنيد! لطفا آدرس ايميل را صحيح وارد كنيد! لطفا پيام را وارد كنيد!